กิจกรรมถวายเทียนในเทศกาลเข้าพรรษา ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมถวายเทียนในเทศกาลเข้าพรรษา ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถวาย ณ วัดโพนงาม ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

Total Page Visits: 312 - Today Page Visits: 1