คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

วันที่ 5 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
———————————————–
ภาพข่าว : อ. สถาพร ยังประยูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก
จัดโดย : งานรับเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Total Page Visits: 39 - Today Page Visits: 1