โครงการบริการวิชาการชุมชนแบบบูรณาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชาการชุมชนแบบบูรณาการ
ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนประชาสามัคคี
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ทาปทา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี คณาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคุณครูโรงเรียนประชาสามัคคี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ นางนิษฐ์วดี
พิชญ์พีระกุล และ นางสลักจิตร ลือชา เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

Total Page Visits: 491 - Today Page Visits: 2