โครงการบริการวิชาการชุมชนแบบบูรณาการในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนประชาสามัคคี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชาการชุมชนแบบบูรณาการในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนประชาสามัคคี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย ผู้อำนวยการ อำนาจ บุญทวี โรงเรียนประชาสามัคคี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

Total Page Visits: 747 - Today Page Visits: 1