วันนี้ (1 กันยายน 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อานันท์ ทาปทา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิด –โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษกิจและวิถีชีวิตในชุมชน เพื่อยกระดับสินค้า ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาและยกระดับสินค้า/บริการ ผลิตภัณฑ์ที่ 1 กระบกคอนเฟลกคาราเมลน้ำผึ้ง
วิทยากร : คุณอภิวรรธน์ สำเนียงเสนาะ
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง BCG (U2T for BCG) และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน #U2Tตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันี่ 1 – 2 กันยายน 2565
(จัดโดย สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ)
ณ หอประชุมดุสิตาลัย โรงเรียนบ้านกุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
Total Page Visits: 34 - Today Page Visits: 1