โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง BCG (U2T for BCG) ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสานจากต้นกก ที่รองแก้ว/ที่รองจาน/ที่ใส่แก้วน้ำ

วันนี้ (27 สิงหาคม 2565) ผศ.ดร.อานันท์ ทาปทา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง BCG (U2T for BCG) ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรม : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสานจากต้นกก ที่รองแก้ว/ที่รองจาน/ที่ใส่แก้วน้ำ
ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565
#U2Tตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
(จัดโดย สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก )
Total Page Visits: 42 - Today Page Visits: 1