ปิดความเห็น บน

36992467_1166979963440874_6817820412676669440_n37011731_1166980166774187_5633398179106914304_n37003575_1166980036774200_5835363046196772864_n36963928_1166980140107523_8712729596778250240_n36273453_263392977764989_3952037049590087680_nDSCF0667DSCF0649DSCF0658DSCF0692DSCF068131870972_1674037765998373_1961260484590043136_o31755412_1674035072665309_9136597325060243456_o31739793_231088310995456_248616999427506176_o31713336_231088607662093_1882807757262815232_o31235033_1666133436788806_1870338470770114560_o556531223856_1666134203455396_350428443264942080_o29064073_1640795042655979_7298948052566281145_o28336990_1606489749419842_5821763231028592883_o29498073_1081386762000195_931548497806217432_n29542034_1694059687351522_1759520020951465984_n29468298_1081386815333523_3662780008283726009_nDSCF0679

      ปิดความเห็น บน

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) ดูรายละเอียดที่นี้
สมัครสอบ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ผู้กู้รายเก่าช้นปีที่ 1 (เข้าปีการศึกษา 2561 รหัส นศ.61 ) และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 http://www.dsd.ubru.ac.th/images/pdf/gys125611.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานกองทุนนักศึกษา 045-352000 ต่อ 1036,1018

ภาพกิจกรรมของคณะฯ

      ปิดความเห็น บน ภาพกิจกรรมของคณะฯ