กำลังดู 1 คน

ออนไลน์วันนี้ 17 คน

ทั้งหมด 21,454 ครั้ง

เชิญชวนเข้าร่วมประกวดโครงการบริการวิชาการภายไต้โครงการ Community Day การประชุมบริการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “U2C จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ผู้ประกาศ: ADMIN | วันที่ประกาศ: 14 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน 410 | ประชาสัมพันธ์

* หากมีปัญหาดูผ่านเว็บไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ 01000.docx   26.24 kb. ดาวน์โหลด

เชิญชวนเข้าร่วมประกวดโครงการบริการวิชาการภายไต้โครงการ Community Day การประชุมบริการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “U2C จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
- Donwload 
โครงการ-การรับสมัคร-หลักเกณฑ์การตัดสิน
Donwload แบบฟอร์มการสมัคร
Donwload ใบสมัคร-การส่ง